ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ภาคธุรกิจอย่างจริงจัง

  • เดินหน้าสานต่อโครงการ“MISSION X” 
  • เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
  • นำวิถี New Normal เรียนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม เพื่อขยายโอกาสและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ แต่หากผู้นำองค์กรขาดวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน ขณะที่คู่แข่งเร่งเดินหน้าทำ Digital Transformation เมื่อนั้นศักยภาพของธุรกิจจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นองค์กรที่เชื่อมั่นในพลังของเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงร่วมกันริเริ่มโครงการ “MISSION X” หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจแถวหน้าของประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในรุ่นที่ 1 สะท้อนจากองค์กรที่เข้าร่วมหลักสูตรมีการนำเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการของธุรกิจ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การสานต่อโครงการ Mission X รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ โดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้นำองค์กรในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังคงบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัว แต่ขณะเดียวกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูก Digital Disruption จู่โจมรวดเร็วอย่างที่คนในอุตสาหกรรมเองก็คาดไม่ถึง จึงคาดหวังว่าการจัดหลักสูตรในรุ่นนี้จะมีส่วนสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างสามารถก้าวข้ามความท้าทายและเติบโตได้อย่างมั่นคง   

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล หรือการทำ Digital Transformation เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างเข้มข้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีหลายองค์กรเป็นตัวอย่างของความสำเร็จจากการทรานสฟอร์มตัวเองโดยสามารถรักษาขีดความสามรถในการแข่งขันและขยายศักยภาพของธุรกิจได้อย่างดีแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ เพราะการใช้เทคโนโลยีช่วยทำให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับแรงกระแทกจากความท้าทายในบริบทใหม่ๆ ได้อย่างมั่นคง ขณะเดียวกันมีองค์กรอีกไม่น้อยที่ยังคงย้ำอยู่กับที่ด้วยวิธีการดั้งเดิมและต้องล้มหายไป สถาบันวิทยสิริเมธี และ ธนาคารไทยพาณิชย์ พยายามผลักดันให้ภาคธุรกิจในประเทศไทยตื่นตัวและให้ความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า เพราะขีดความสามารถและผลิตภาพที่ดีขึ้นจะสร้างประโยชน์ต่อทั้งตัวธุรกิจ ผู้บริโภค และประเทศชาติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังมี Value Chain และ Supply Chain เกี่ยวเนื่องธุรกิจอีกมากมาย ดังนั้นจึงเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ Mission X รุ่นที่ 2 ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ในทุกกระบวนการทำงานด้วยผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแบบก้าวกระโดด   

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation กล่าวว่า โครงการ Mission X เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้นำองค์กร เพราะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้กำหนดทิศทางองค์กรคือกุญแจไขความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ทั้งนี้ Mission X ในรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. Exponential Traits – สร้าง mindset ใหม่ผู้บริหารด้วยฐานความคิดทางเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างโอกาสเติบโตใหม่ให้ธุรกิจ 2. Exponential Tech – ใช้พลังของเทคโนโลยีสร้างผลลัพธ์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และ 3. Exponential Blueprint จัดทำแผนยุทธศาสตร์ Digital Transformation ขององค์กรเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจจริง ซึ่งเป็นความพิเศษและแตกต่างจากทุกหลักสูตรอื่นในประเทศไทย พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแขนงต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับชาติ มาเป็นที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัวเพื่อช่วยตกผลึกแผนยุทธศาสตร์ที่ดีกับองค์กรมากที่สุด โดยจะเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพผ่าน 4 มิติหลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการเครือข่ายซัพพลายเชน คลังสินค้า และทรัพยากรในธุรกิจอย่างคุ้มค่า การยกระดับประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการคว้าโอกาสในตลาดอย่างชาญฉลาดผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย 

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ VISTEC เตรียมแผนขยายผลหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยสามารถสร้างแต้มต่อในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และเวทีโลก ได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง และพร้อมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต  

#Thejournalistclub #ไทยพาณิชย์ #สถาบันวิทยสิริเมธี