ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA บ่มศักยภาพเอสเอ็มอีภาคการผลิตและบริการ

  • เปิดห้องเรียนวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรม
  • หลักสูตร Innovation-Based Enterprise

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สานโครงการ “NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” ต่อเนื่องในรุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ และยกระดับองค์กรให้เติบโตและเข้มแข็งบนฐานนวัตกรรม

สำหรับหลักสูตรในรุ่นนี้ได้ออกแบบเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มเอสเอ็มอีจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการเพื่อธุรกิจ (Manufacturing and B2B service) โดยกำหนดเป้าหมายให้เอสเอ็มอีที่เข้าร่วมจำนวน 44 บริษัท ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการสร้างสรรค์จากฐานนวัตกรรมด้วยแผนงานที่พร้อมนำไปใช้ในธุรกิจจริงเมื่อสำเร็จหลักสูตร ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการตกผลึกความรู้ที่เข้มข้นในชั้นเรียนผ่านการถ่ายทอดมุมมอง กลยุทธ์ และประสบการณ์จากเหล่ากูรูซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญจาก NIA และ SCB ในแขนงต่างๆ ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัวให้กับผู้เข้าอบรมทุกบริษัท เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถแข่งขันได้ออกสู่ตลาด ทั้งนี้หลักสูตรยังมุ่งส่งเสริมการเชื่อมต่อเครือข่ายเอสเอ็มอีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อเกื้อกูลซึ่งกัน และช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน