ให้โอกาส… กทม. เดินหน้าสร้างครู มอบทุนเอราวัณระดับปริญญาตรี เรียนฟรี จบมาเป็นครู กทม.

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (9 พ.ย.64)  พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (กทม.) โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ก : ผู้ว่าฯ อัศวิน โดยมีเนื้อหาระบุว่า…

สร้างครู หัวใจ กทม. ทุนเอราวัณระดับปริญญาตรี เรียนฟรี จบมาเป็นครู กทม.

การศึกษาเปลี่ยนไปแล้ว… เด็กทุกคนที่อยู่ใน กทม. อยากเรียนต้องได้เรียนฟรี และได้เรียนอย่างมีคุณภาพ และยังเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน กทม. ที่มีใจรักที่จะเป็น “ครู” ให้ได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีในระดับปริญญาตรีจนจบกลับมาบรรจุเป็น “ครู กทม.”

นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ส่วนใหญ่จะมีภูมิลำเนาในพื้นที่ กทม. ที่จะมีความผูกพันกับชุมชนในพื้นที่กทม. โดยมีนักเรียนหลายคนมีความใฝ่ฝันเป็น ครู กทม. หรือเข้ารับราชการในสังกัด กทม. พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละร่วมพัฒนากรุงเทพมหานคร และเพื่อแก้ไขปัญหาครูโอนย้ายกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดจำนวนมาก 

กทม. จึงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนในสังกัดกทม. หรือบุตรของข้าราชการและบุคลากร กทม. ที่มีใจรักในวิชาชีพครู ให้ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เรียกว่า“ทุนเอราวัณ” ปีละ 100 ทุน เมื่อเรียนจบให้กลับมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. 

นักเรียนที่ได้รับ “ทุนเอราวัณ” นี้ จะได้เข้าเรียนใน 11 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นอกจากนี้ กทม. ยังได้พัฒนามาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยเลือกคนเก่งมาเป็นครู กทม. โดยเปิดสมัครนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนดีเด่น มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น ครู กทม. ตามโครงการช้อนครู อีกด้วย และยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษาต่อ เพื่อให้เด็กได้เรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพครับ

#กรุงเทพเปลี่ยนไปแล้ว