ใครดวงไม่ดีเตรียมตัว! คืนนี้จุดธูป 9 ดอก บูชาท้าวเวสสุวรรณ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

หากช่วงนี้ใครที่กำลังดวงไม่ดี การงานติดขัด กำลังตามหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ช่วยให้สามารถทำจิตใจปลอดโปร่งและโล่งใจยิ่งขึ้น อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล เพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

เผยบทสวดและวิธีไหว้ ท้าวเวสสุวรรณและคณะ รวมเป็นจตุโลกบาล พลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ต้องมนต์ดำ ถูกคุณไสย ชีวิต การเงิน การงาน ไม่ราบรื่น

ท้าวเวสสุวรรณ และคณะ รวมเป็นจตุโลกบาล คือ เวลาเช้า 06.09 – 06.39 และช่วงกลางคืน เวลา 21.09 – 21.29 น. หากทำพิธีเข้าหรือเย็นเวลาใดเวลาหนึ่งตามวันนี้แล้ว พิธีจะเข้มขลัง สำเร็จสมหวังดีนักแล

การทำพิธี เริ่มจากจุดธูป 9 ดอก หันหน้าไปทิศตะวันออก ตั้งนะโมฯ 3 จบ และกล่าวตามนี้
ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
ปัจฉิเมนะ รูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
จัตตาโร เต มหาราชา สมันตา จะตุโร ทิสา
ทัพทัฬหะมานะ อัฏฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอท้าวจุตโลกบาลทั้งสี่ จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจากตัวข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล ปัจจุบัน) ขอความเป็นสิริมงคล อำนาจ บารมี โภคทรัพย์ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เทอญ

ขอบคุณที่มาจาก ท่านอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว