โปรดทราบ! “ไปรษณีย์ไทย” แจ้งอัตราค่าบริการใหม่ ไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ

  • พร้อมยกมาตรฐาน – ความปลอดภัยทุกปลายทางทั่วโลก
  • ทำให้การไปรษณีย์แต่ละประเทศ สามารถควบคุมมาตรฐานการจัดส่งได้มีประสิทธิภาพ
  • ส่วนบริการระหว่างประเทศอื่นๆ อาทิ Courier Post  EMS World  Logispost World  ePacket ยังให้บริการตามเงื่อนไขเดิม

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 22 ปีไปรษณีย์ไทยยังคงอัตราค่าบริการและรูปแบบการให้บริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมจดหมายของตีพิมพ์ ไปรษณียบัตร พัสดุย่อยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ทั้งขนส่งทางภาคพื้น ทางอากาศราคาประหยัดและทางอากาศ โดยไม่ได้เรียกเก็บเพิ่มจากผู้ใช้บริการแม้ต้นทุนจากประเทศปลายทางจะเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การส่งเอกสาร สิ่งของหรือสินค้าไปต่างประเทศเป็นไปตามมาตรฐานทั่วโลก จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ  ซึ่งทุกการปรับเปลี่ยนไปรษณีย์ไทยได้คำนึงถึงผลกระทบของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้รับหน้าที่ส่งมอบความสุขความห่วงใยจากคนไทยสู่ต่างแดนได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

สำหรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลกับทุกประเทศปลายทาง ทำให้การไปรษณีย์แต่ละประเทศสามารถควบคุมมาตรฐานการจัดส่ง และการคัดแยกประเภทสิ่งของได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยการปรับรูปแบบบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศที่จะเปลี่ยนไปในครั้งนี้ อาทิ การวัดขนาดซองจดหมาย ของตีพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดขนาดสิ่งของ (Format Indicator) จดหมายมีขนาดไม่เกิน 305×381 มม. และหนาไม่เกิน 20 มม. กระดาษต้องแยกเป็นแผ่นๆได้ ไม่เป็นรูปเล่มและไม่มีวัสดุอื่นปะปน จดหมาย ของตีพิมพ์ น้ำหนักเริ่มต้นที่ 20 กรัม และคิดเพิ่มพิกัดละ 10 กรัม พัสดุย่อยน้ำหนักเริ่มต้นที่ 50 กรัม และคิดเพิ่มพิกัดละ 50 กรัม ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนระหว่างประเทศน้ำหนักเริ่มต้นที่ 50 กรัมและคิดเพิ่มพิกัดละ 50 กรัม ราคาขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง คิดค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Surcharge) เฉพาะบริการพัสดุย่อยทางอากาศ (Air) และบริการลงทะเบียนทางอากาศ (Air) 40 บาท / ชิ้น 

ส่วนบริการจดหมายทางอากาศจะไม่เรียกเก็บ ปรับอัตราค่าบริการประเทศปลายทางสหรัฐอเมริกาตามข้อกำหนดของราคานำจ่ายภายในประเทศ ที่เรียกเก็บจากต้นทางทั่วโลก  ปรับอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทางภาคพื้น ยกเลิกบริการจดหมาย ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อยระหว่างประเทศทางอากาศราคาประหยัด (SAL) ทุกประเทศปลายทาง ซึ่งสามารถใช้บริการขนส่งทางอากาศแทนได้ โดยทั้งหมดนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริการระหว่างประเทศอื่น ๆ อาทิ Courier Post  EMS World  Logispost World  ePacket  ฯลฯ ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยไปรษณีย์ไทยจะรับหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างดีที่สุด สามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการ และประเทศปลายทางที่ให้บริการขนส่งในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือโทร. THP Contact Center 1545 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post และไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post