โฆษกรัฐบาล ย้ำไทยต่อสู้คดี “เหมืองทองอัครา”​ในชั้นอนุญาโตตุลาการด้วยความรอบคอบรัดกุม

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • เป็นห่วงฝ่ายค้านคาดการณ์คำตัดสินกรณีเหมืองอัครา ไม่รอคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ 
  • เกรงสร้างให้สังคมสับสน วอนเคารพกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
  • ย้ำ”นายก”ยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีพรรคเพื่อไทยได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลง กรณีเหมืองอัคราด้วยการคาดการณ์คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ ระหว่างบริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดท จํากัด ประเทศออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด และราชอาณาจักรไทย ปัจจุบันยังไม่มีคำพิพากษาชี้ขาดออกมา โดยทั้งสองฝ่ายยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่ดำเนินการคู่ขนานไปกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ยืนยันว่า ไทยต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการด้วยความรอบคอบรัดกุม ยึดถือประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นหลัก ในส่วนที่ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อระงับข้อพิพาท ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเชื่อว่าจะแพ้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ขอให้ฝ่ายค้านรอการตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ไม่ควรรีบออกมาคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคต สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนและสังคม  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่72/2559 ลงวันที่ สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตรและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา ระงับการประกอบกิจการไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ว่าพื้นที่ประทานบัตรจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดก็ตาม เป็นการคุ้มครองและป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ไห้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเฉพาะหน้าด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนอย่างทันท่วงที และคำสั่งดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง พอสมควรแก่เหตุ โดยให้ยุติการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําปิดเหมืองทองทั่วประเทศชั่วคราว โดยไม่เลือกปฏิบัติ

“รัฐบาลยืนยันต่อสู้ตามกติกาสากล และคดีดังกล่าวก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในอนุญาโตตุลาการ  ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เคยชี้แจงในการประชุมรัฐสภาเกี่ยวกับประเด็นเหมืองทองอัครา ปฏิเสธไม่ได้ใช้ ม.44 ปิดเหมือง แต่เป็นเรื่องการต่อสัมปทานให้ปรับปรุงแก้ไข หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ ฝากฝ่ายค้านช่วยไตร่ตรองว่า ท่านพลเอก ประยุทธ์ฯ เป็นผู้เข้ามาแก้ปัญหาทุกเรื่อง ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จนปัจจุบันท่านได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยยึดหลักการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านกลับนำทุกเรื่องมาเป็นประเด็นการเมือง ดิสเครดิตรัฐบาล โดยมองข้ามปัญหาสุขภาพของประชาชน” นายธนกร กล่าว