โควิดวันนี้ (28 มิ.ย.) ยอดเสียชีวิตลดลง ผู้ติดเชื้อใหม่ยังทรงๆ

  • ผู้ป่วยใหม่วันนี้ 1,761 ราย
  • เสียชีวิต 13 ราย
  • ผู้ป่วยอาการหนัก 638 ราย

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,761 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,757 รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,294,216 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,185 ราย หายป่วยสะสม 2,296,079 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,458 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม 8,922 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 638 ราย

เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม