แอคคอร์-ทริปดอทคอม-แมคแคนซี่ เปิดสมุดปกขาวปลุกจีน ปี’75 ผงาดทัวร์เบอร์ 1 โลก เร่งเปลี่ยนครั้งใหญ่สู่ท่องเที่ยวยั่งยืน

  • 3 พันธมิตรอินเตอร์ “แอคคอร์-ทริปดอทคอมกรุ๊ป-แมคคินซี่แอนด์คอมพานี” เปิดสมุดปกขาวปลุก “จีน” ปี’75
  • ตลาดใหญ่สุดของโลก เร่งตื่นตัวพลิกโฉมสู่ “ท่องเที่ยวยั่งยืน” งัดรายงานชุดใหญ่ชื่อ
  • “เส้นทางสู่การท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจีน : The path toward eco-friendly travel in China” โหมขอความร่วมมือเต็มที่

แอคคอร์ (Accor) รายงานว่า ในฐานะกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำระดับโลก ได้จับมือกับ 2 พันธมิตร คือ ทริปดอทคอมกรุ๊ป (Trip.com Group) ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก และแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (McKinsey & Company) บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการชั้นนำระดับโลก เผยแพร่สมุดปกขาวเชิงวิชาการฉบับใหม่ที่มุ่งสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีน รวมถึงวิเคราะห์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อประเด็นด้านความยั่งยืน และท้ายที่สุดคือกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ผลสำรวจชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการบริการในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมืออ้างอิงในอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยรายงานที่มีชื่อว่า “เส้นทางสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจีน” (The path toward eco-friendly travel in China)

โดยได้นำเสนอว่าการใช้ “มาตรการความร่วมมือทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม” ตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับโลก จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนสามารถก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความยั่งยืนอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการท่องเที่ยวของจีนก็มีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรม ตามข้อมูลของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council) ระบุว่า ภายในปี 2575 หรืออีก 9 ปีข้างหน้า จีนมีแนวโน้มเป็นตลาดการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งผลการวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ยังพบด้วยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก คิดเป็นสัดส่วนราว 6-8% ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของจีนเมื่อปี 2562

ทาง “แมคคินซี่” มีข้อมูลระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเริ่มมองหาทางเลือกที่ยั่งยืนแต่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีควรทำอย่างไร

ส่วน “ทริปดอทคอม กรุ๊ป” พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีน 85% มองว่าความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวมีความสำคัญหรือสำคัญมาก ในขณะที่ 60% กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แต่ผู้บริโภคชาวจีนก็ยังไม่ชินกับแนวคิดในการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ การให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับต้นทุนด้านความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำคัญ และต้องเน้นย้ำถึงความพยายามของอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการอย่างยั่งยืน โดยแสดงให้เห็นถึง “ภาระที่ต้องแบกรับร่วมกัน” และการแจ้งปรับขึ้นราคาจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น จะเป็นแรงจูงใจทำให้นักท่องเที่ยวเต็มใจจ่ายเงินมากขึ้น

รายงานฉบับนี้จึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถทำได้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และช่วยเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจของผู้บริโภค อย่าง 1.การจองทริปท่องเที่ยวยั่งยืนกับผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรอง โดยใช้เวลามากขึ้นในจุดหมายปลายทางแห่งเดียว 2.การปลูกฝังนิสัยใส่ใจความยั่งยืน เช่น แขกของโรงแรมสามารถลดความถี่การเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอน และงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

แต่ “พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว” เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากความยั่งยืนในระยะยาวยังจำเป็นต้องอาศัยการริเริ่มจากฝั่งผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว

ดังนั้นสมุดปกขาวฉบับนี้จึงได้จัดทำชุดคำแนะนำวิธีช่วยให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าใจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และผลักดันอุตสาหกรรมบริการสู่รูปแบบเชิงบวกสุทธิ (Net Positive) เน้นเป็นผู้ให้มากกว่าการรับ คำแนะนำดังกล่าวครอบคลุมการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อทำให้ตัวเลือกการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเด่นชัดมากขึ้นบนโลกออนไลน์ การติดป้ายแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของนักท่องเที่ยว การมอบสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ยั่งยืน และการฝึกอบรมพนักงานให้นำแนวคิดมาปรับใช้เรื่องความยั่งยืน

การที่นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกด้านความยั่งยืนและมีความเต็มใจที่จะท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น ประกอบกับการที่ผู้ให้บริการท่องเที่ยวแต่ละรายนำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้มากขึ้น จะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน “ได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็ว” ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืน อย่างไรก็ดี การยกระดับความยั่งยืนในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยความพยายามร่วมกันทั่วทั้งอุตสาหกรรม รายงานฉบับนี้จึงทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงกระตุ้นให้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในประเทศจีน นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมแนวคิดร่วมกัน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่แขกและผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกร่วมกัน

ล่าสดุทางผู้บริหารระดับสูงทั้ง 3 องค์กร คือ แอคคอร์ ทริปดอทคอม กรุ๊ป และแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี จึงร่วมกันจัดแถลงข่าวที่โรงแรมแฟร์มอนต์ พีซ เซี่ยงไฮ้ เพื่อเปิดตัวสมุดปกขาว เพื่อแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

นำโดย “เซบาสเตียน บาซิน” ประธานและซีอีโอของแอคคอร์ กล่าวว่า ผู้คนและความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของส่วนรวม และรายงานฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของแนวทางความร่วมมือในอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง แต่เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกัน การท่องเที่ยวในจีนและทั่วโลกอย่างมีความรับผิดชอบสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ทางแอคคอร์ภูมิใจที่เป็นผู้นำครั้งนี้ ตลอดจนให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งแบ่งปันและมีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น

รวมทั้งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั้งกับทริปดอทคอม กรุ๊ป ตลอดจนที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้อย่างแมคคินซี่ จัดทำสมุดปกขาวมุ่งเน้นเรื่องของความยั่งยืนซึ่งมีความหมายอย่างยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรของแอคคอร์

ขณะที่ “เจน ซุน” ซีอีโอของทริปดอทคอม กรุ๊ป กล่าวว่า ตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติได้ผลักดันให้ใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรและปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น 1.เป้าหมายการท่องเที่ยวสีเขียว หรือ Green Tourism Goals ซึ่งเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลายล้านคนแล้ว จึงมุ่งจะผสานรวมคุณค่าทางสังคมและการค้าอันเกิดจากการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโตทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตร ร่วมมือกันเชิงกลยุทธ์ทั้งกับแอคคอร์และแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี

ทางด้าน Jonathan Woetzel หุ้นส่วนอาวุโสของแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี และผู้อำนวยการสถาบันแมคคินซี่โกลบอล (McKinsey Global Institute) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนมีขนาดใหญ่พอจะเป็นผู้นำการผลักดันวาระด้านความยั่งยืน ขณะที่ผู้คนเริ่มออกมาท่องเที่ยวอีกครั้ง แต่ละขั้นตอนการเดินทางมาพร้อมโอกาสการเลือกและการปฏิบัติที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ทันที แต่การเปลี่ยนแปลงระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด ตั้งแต่โรงแรมและตัวแทนท่องเที่ยว ไปจนถึงนักลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ให้บริการเทคโนโลยี

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen