แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้ “ดีเซล” ขึ้น 2 บาท/ลิตร E 85 ขึ้น 1 บาท/ลิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และสถานีบริการน้ำมันบางจาก ได้ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 2 บาท และปรับขึ้นแก๊สโซฮอล์อี 85 อีกลิตรละ 1 บาท มีผลวันพรุ่งนี้ (1 พ.ค.) มีผลตั้งแต่ 05.00 น. เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับราคาน้ำมันดีเซล เป็นขั้นบันได ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับลิตรละ 32 บาท

ส่วนน้ำมันประเภทอื่นคงเดิม ราคาใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน ลิตรละ 47.06 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคาลิตรละ 39.38 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาลิตรละ 39.65 บาท อี 20 ราคาลิตรละ 38.54 บาท อี 85 ราคาลิตรละ 32.84 ดีเซล ราคาลิตรละ 31.94 ดีเซลพรีเมียม ราคาลิตรละ 37.96 บาท เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ปัจจุบันหากไม่มีการอุดหนุนราคาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณลิตร 40 บาทต่อลิตร และจากการอุดหนุนเพียงครึ่งเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี จะทำให้เพดานการปรับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 35 บาทต่อลิตร แต่เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนมากเกินไป จึงได้ทยอยปรับเป็นขั้นบันได