แม่ฮ่องสอนจัดเที่ยวแห่งปี “ยลนกชมโต-กิ่งกะหร่าวิสาขปุรณมี” งัดจุดขายศิลปะวัฒนธรรมวิถีถิ่น เพิ่มรายได้ท้องถิ่น 2-4 มิ.ย.66

  • แม่ฮ่องสอนจัดท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในโลกศิลปะวัฒนธรรมวิถีถิ่นรายการใหญ่สุดแห่งปีผนวก 2 งาน
  • มหกรรมรวมพล ยลนกชมโต จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเทศกาลนาฎยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชาวิสาขปุรณมี
  • 2-4 มิ..66 ที่บ้านจองคำ กับพระธาตุดอยกองมู เพิ่มรายได้คนไทยและต่างชาติสู่ท้องถิ่น

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพันธมิตร นำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกันสนับสนุนจัดกิจกรรมใหญ่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมงาน “มหกรรมรวมพล ยลนก  – ชมโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ “เทศกาลนาฎยแห่งศรัทธากิ่งกะหร่า น้อมบูชาวิสาขปุรณมี” ระหว่าง 2 – 4 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (โรงเรียนอบจ.) บ้านจองคำ และวัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์พื้นฟูสืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณีวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง  และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังซอฟท์ เพาเวอร์ 5 F Plus เดินหน้าสร้างรายได้ท่องเที่ยวทั้งจากคนไทยและต่างชาติเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะได้เพิ่มประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าจากทั้ง 2 งาน คือ “มหกรรมรวมพล ยลนก– ชมโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ “เทศกาลนาฎยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชาวิสาขปุรณมี” กับ กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 “งานมหกรรมรวมพล ยลนก – ชมโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน” วันศุกร์อาทิตย์ที่ 2 – 4 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.30 เปิดงานวันแรก 2 มิถุนายน ตื่นตากับขบวนแห่ “นกกิ่งกะหร่าตัวโต” ของตัวแทนภาคเหนือหลายจังหวัด ขบวนชาติพันธุ์ 9 กลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านถนนขุนลุมประพาส โรงเรียน อบจบ้านจองคำ ซึ่งได้จัดแสดงนกกิ่งกะหร่า ตัวโต ไม่น้อยกว่า 200 ตัว ขึ้นที่บริเวณสนามกีฬา โรงเรียน ชมนิทรรศการ การสาธิตด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการทำปีกนกกิ่งกะหร่า การทำตัวโต การต้องลาย การย้อมผ้าสีธรรมชาติ ผ้าเขียนเทียน บูธขายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 2 “เทศกาลนาฎยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชาวิสาขปุรณมี” วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เริ่มตั้งแต่07.30 ชมการแสดงรำนกกิ่งกะหร่า ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา บริเวณลานองค์พระธาตุ วัดพระธาตุดอยกองมู

กิจกรรมที่3การประกวดรำนกกิ่งกะหร่าประเภททีมนก2 ตัวและคณะดนตรีประกอบกับการประกวดรำโตและคณะดนตรีเสียงประกอบเน้นส่งเสริมภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไปโดยจะมีเด็กเยาวชนและประชาชนโชว์การแสดงทักษะฝีมือภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน#gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen