เอ็น15 เทคโนโลยี ผนึกรพ.จุฬาลงกรณ์ จัดการขยะสู่เชื้อเพลิงทดแทน

N15 Technology จับมือ รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย จัดการขยะประเภทผ้าไม่ติด ลดการเกิดเป็นขยะ พร้อมนำมากลับมาใช้ในรูปแบบของเชื้อเพลิงทดแทน

  • ชี้ความร่วมมือนี้ ถือเป็นการลดขยะที่จะเข้าสู่วงจรขยะ ไปยังหลุมฝังกลบขยะได้ถึง 5 ตัน 
  • เป็นการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF 
  • สร้างความร้อนสำหรับโรงปูนซีเมนต์ – โรงไฟฟ้าขยะ

วันนี้ (20 พ.ย.66) บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด “N15 Technology” และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จับมือกันจัดการขยะประเภทผ้าไม่ติดเชื้อที่เคยใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อลดการเกิดเป็นขยะและนำมากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบของเชื้อเพลิงทดแทน โดยผู้บริหารของ N15 Technology นำโดย นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ กิตติอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการ N15 Technology และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย รศ.(พิเศษ) นพ.มนินธ์อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารพื้นที่ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ น.ส.วันเพ็ญ เทียมนาขา หัวหน้าหอผู้ป่วย รับผิดชอบดูแลห้องผ้าและหน่วยซักรีด ร่วมกันเป็นตัวในความร่วมมือครั้งนี้

ทั้งนี้ N15 Technology มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการขยะ ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปัจจุบัน N15 Technology นอกจากจะดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ และผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF แล้ว ยังมีโครงการขยะกำพร้าที่ดำเนินการไปรับขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และไม่มีที่ไปจากทั้งประชาชน หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ อยู่ตลอด 

รวมถึงในครั้งนี้ N15 Technology ได้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดการขยะประเภทผ้าไม่ติดเชื้อ ซึ่งเป็นผ้าที่เคยใช้งานอยู่ภายในโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้ว หากทิ้งไว้จะก่อให้เกิดขยะที่มีปริมาณมาก จึงจับมือกันระหว่าง N15 Technology และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการขยะและถือเป็นการลดขยะที่จะเข้าสู่วงจรขยะหรือไปยังหลุมฝังกลบขยะได้ถึง 5 ตัน 

รวมทั้งเป็นการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF สร้างความร้อนสำหรับโรงปูนซีเมนต์ และโรงไฟฟ้าขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ตามยุทธศาสตร์ของ BCG Model เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมืองและสร้างความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของไทย 

อย่างไรก็ตาม หากประชาชน หน่วยงานรัฐ หรือเอกชนที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการขยะกำพร้าสัญจรหรือสนใจในการส่งขยะมาที่ N15 Technology สามารถติดตามรายละเอียด ตารางกิจกรรม และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: N15 Technology