เมืองจันทบุรี อ่วม! น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

  • ผู้ว่าฯ-เทศบาล แจ้งเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ
  • ให้ขนย้ายส่ิงของขึ้นที่สูง
  • ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง และน้ำรอการระบายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้น นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำจันทบุรี ให้ระมัดระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน ให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำจากหน่วยรายชการอย่างใกล้ชิด โดยส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง จะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนายก อบจ.จันทบุรี นายกเทศบาลเมืองจันทบุรี ปภ.เขต 17 ได้ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยลงพื้นที่ดูเส้นทางการระบายน้ำลงคลองน้ำใส และแม่น้ำจันทบุรี ก่อนไหลลงทะเล ซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามปกติ มีบางจุดที่ตื้นเขินเพราะอยู่ในที่เอกชน คลองแคบ

โดยเฟซบุ๊กเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้ออกประกาศแจ้งเตือน ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำรีบ ขนย้าย เก็บส่ิงของมีค่าขึ้นที่สูงด้วย