เป็นปลื้ม… บสย. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 มี.ค.66) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)” โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาองค์กรดีเด่น

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นนี้ นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่องค์กร บสย. ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาองค์กรทุกด้าน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตามแนวทาง “TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs“ โดยใช้กรอบการจัดการตามมาตรฐานสากล Core Business Enablers มาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จในการดำเนินภารกิจครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้าน“การค้ำประกันสินเชื่อ” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน และ ด้าน”การให้คำปรึกษาทางการเงิน” เพื่อช่วยประคับประคองธุรกิจ ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

ทั้งนี้ สำหรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการพัฒนาองค์กรดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการองค์กรทุก ๆ ด้าน ตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่ม Productivity ที่เห็นผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ และการปรับตัวได้อย่างดีในสภาวการณ์ที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว