เปิดเทอมแล้ว…เด็กๆต้องระวังโควิด อย. แนะผู้ปกครองเลือกใช้สเปรย์-เจลแอลกอฮอล์ ที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานศึกษาได้เปิดภาคเรียนแบบเต็มรูปแบบ ทาง อย.ขอแนะผู้ปกครอง พร้อมย้ำเตือนบุตรหลานของท่าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 2U โดย U แรก Universal Prevention ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และงดรับประทานอาหารร่วมกัน

รวมถึงเมื่อมีการสัมผัสจุดสัมผัสสาธารณะ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ส้วม โต๊ะเรียน เหรียญ/ธนบัตร ฯลฯ ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้ สเปรย์/เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ กลับถึงบ้านอาบน้ำ สระผมทันที

สำหรับ U ที่สอง คือ Universal Vaccination ทุกกลุ่มอายุต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันอาการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ ทาง อย. ยังขอแนะนำการเลือกซื้อสเปรย์ หรือเจลแอลกอฮอล์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานทำได้ ดังนี้

ตรวจสอบฉลาก ต้องมีเลขที่ใบรับจดแจ้ง ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อทางการค้า ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์ ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ คำเตือน ต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท

ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”

อย่างไรก็ตาม การใช้สเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ ควรถูให้ทั่วมือ ไม่น้อยกว่า 20 วินาที ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือบริเวณที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด ห้ามเก็บที่อุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียส หากใช้ในเด็กเล็ก ควรมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด และเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก และหากเกิดการระคายเคืองหรือผิดปกติ ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยทันที