รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งคนลงทะเบียน “หมอพร้อม”อย่าลืมมาฉีดวัคซีนตามนัด 29-31 ก.ค.นี้

วันที่ 29 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศูนย์ฉีดวัคซีนของธรรมศาสตร์ที่ ยิมเนเซียม 4 พักให้การบริการวัคซีนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24-28 กรกฏาคม 2564 จะกลับมาให้บริการอีกครั้ง 29 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป

ล่าสุด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกประกาศถึงผู้ใช้บริการดังนี้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Thammasat University Hospital

เรียน ผู้รับบริการ

ท่านที่มีนัดฉีดวัคซีน COVID-19 ในระบบหมอพร้อมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2564

ณ ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิม4) สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ

กรณีมีเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านสื่อ social ของโรงพยาบาล

หมายเหตุ…ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีน COVID-19โปรดติดตามข่าวสารผ่านสื่อ social ของโรงพยาบาล