เปิดสูตร “ฉีดไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส”ต้องผสมน้ำเกลือก่อนใช้เหตุเข้มข้นสูง 1 ขวด ฉีดได้ 6 คน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยระหว่างการแถลง การบริหารจัดการวัคซีน ในกรุงเทพและปริมณฑล และภูมิภาค ถึงการเตรียมความพร้อมวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยวันที่ 30 ก.ค.2564 ว่า เมื่อวัคซีนไฟเซอร์มาถึงแล้วจะถูกนำไปเก็บไว้ที่คลังวัคซีนที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ -70 องศาเซลเซียส จากนั้นจะมีกระบวนการสอนวิธีการผสมวัคซีนเนื่องจาก เนื่องจากไม่สามารถดูดจากขวดนำออกมาใช้ได้เลย แตกต่างจากวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า และ ซิโนแวค

หลังจากนั้นจะถูกนำไปยังจุดฉีด และเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และวัคซีนจะอยู่ได้ประมาณ 4 สัปดาห์ ขณะที่วิธีการใช้จะแตกต่างกับ แอสตร้าเซเนก้า และซิโนแวค เช่นกัน โดยจะต้องมีการ “ผสมน้ำเกลือ” ในสัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวัคซีนที่มีความเข้มข้นสูง จึงจะสามารถฉีดได้ โดย 1 ขวด จะฉีดได้ทั้งหมด 6 คน

ดังนั้นจะต้องเตรียมการทั้งการเก็บรักษา และผสมวัคซีน และนัดหมายวัคซีนโดยจะมีการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจะกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนตามที่ ศบค. กำหนด