เปิดคำแนะนำ “ฉีดวัคซีน”โควิด19

  • กรมควบคุมโรค แนะนำฉีดวัคซีน 
  • ทำความเข้าใจก่อนฉีด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมโรค ได้ทำเผยแพร่คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ตั้งแต่เข็ม 1 จนถึงเข็ม 4  เนื่องจากขณะนี้ความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่า มีคำถามว่า แต่ละวัคซีน จะมีระยะเวลาห่างกัน และเมื่อฉีดไขว้ ต้องปฎิบัติตัวอย่างไร