เปิดคำแนะนำองค์การอนามัยโลก เรื่องการกักตัวในผู้ป่วยโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก : Yong Poovorawan โดยมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่อง “โควิด-19” ดังนี้…

โควิด-19 คำแนะนำองค์การอนามัยโลก

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน การปรับแนวทางตามสถานกาณณ์ ปัจจุบันเป็นยุคของโอมิครอน ความรุนแรงลดลง การกักตัวในผู้ป่วยตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (13 มกราคม 2566) 

1 ผู้ป่วย covid-19 ถ้าไม่ได้มีการตรวจซ้ำ ให้กักตัว 10 วัน นับจากมีอาการ ถ้ามีการตรวจ  ATK ซ้ำ ถ้าได้ขีดเดียวก็พ้นการกักตัว 

2 ผู้ป่วยไม่มีอาการ แต่ตรวจพบ (ATK  2 ขีด) ให้แยกกักตัวเพียง 5 วัน 

องค์การอนามัยโลก ยังแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย

1 ในผู้สัมผัสผู้ป่วย ใส่หน้ากากอนามัย 5-7 วัน จนพ้นระยะฟักตัว 

ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจหรือสงสัยเป็นโควิด 

2 กลุ่มเสี่ยงสูง อย่างที่เรารู้กันใน 608 

3 เมื่อไปอยู่ในคนหมู่มาก สถานที่ปิด เช่น รถไฟฟ้า รถบัส และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ