เตือน! คนกรุงเทพฯ เฝ้าระวังฝุ่นพิษช่วง 1-3 ก.พ.นี้

  • ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

โดยในช่วงวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายลม

ทั้งนี้ ขอเตือนให้ประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต้องระวังเป็นพิเศษ เช่น เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรใส่หน้ากากอนามัย N95 หรือหน้ากากอนามัยซ้อน 2 ชั้น เพื่อป้องกันฝุ่นจิ๋ว PM 2.5