เช็คสุขภาพใจวัดระดับความเครียดช่วงโควิดระลอกใหม่

  • “สาธารณสุข” เผยสุขภาพจิตคนไทย ช่วงโควิด 19 ระลอกใหม่
  • พบภาวะเครียด ตื่นตระหนก เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิต
  • แนะทางออก เข้าเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต เช็คสุขภาพใจ เสพข่าวพอเหมาะ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงข่าว เช็คอินหัวใจในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนเกิดความรู้สึกเครียดและวิตกกังวล โดยสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ส่วนใหญ่พบประชาชนตื่นตระหนกและมีความตึงเครียดสอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดที่พบการระบาด เช่น คนในพื้นที่สีแดงกลัวตัวเองติดเชื้อ ส่วนจังหวัดสีส้มและสีเหลือง กลัวควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่ ส่วนความกังวลใจของประชาชนส่วนใหญ่ที่นำไปสู่ความเครียดและวิตกกังวล มาจากมาตรการที่อาจกระทบกับชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการทำงาน

สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิตคือ ผู้ติดเชื้อและญาติที่ได้รับการตีตราจากคนในสังคม ชุมชน และผู้ที่ต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้หรือที่บ้าน ในส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขจะมีทีมเข้าไปดูแลสุขภาพสุขภาพจิต โดยพบว่าในช่วง 2 วันแรกจะมีภาวความเครียดสูงจากการรอผลตรวจ และเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของการกักตัว จะมีภาวะความเครียดสูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ แนะนำให้ทำตารางการใช้ชีวิตเป็นเวลา 14 วัน รวมถึงสื่อสารกับบุคคลอื่นผ่านทางเครื่องมือสื่อสารจะช่วยลดความเครียดได้ ส่วนญาติเมื่อพูดคุยกับผู้ที่ถูกกักกัน แล้วพบความผิดปกติหรือความเสี่ยงทางสุขภาพจิต เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย หรือมีประวัติเกี่ยวกับสุขภาพจิต และแสดงความคิดที่จะยุติชีวิตของตัวเอง ให้รีบแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในสถานกักกันทันที เพื่อร่วมกันช่วยเหลือและดูแล

ส่วนประชาชนทั่วไป หากเริ่มรู้สึกเครียดจากการเสพข่าว แนะลดชั่วโมงการรับข่าวสาร ติดตามจากช่องทางที่เชื่อถือได้ หากอยากทราบสภาวะสุขภาพจิตของตนเอง สามารถเข้าเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต ซึ่งมีเครื่องมือตรวจวัดสภาพจิตใจ Mental Health Check-In เพื่อเช็คสุขภาพใจว่าความเครียดอยู่ในระดับใด จะทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำการปฏิบัติตัว และช่องทางขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญผ่านทางออนไลน์ หรือโทรปรึกษาสายด่วน กรมสุขภาพจิต 1323

“ขอให้ทุกท่านกลับมาดูแลใจของตัวเอง หากเรามีวัคซีนใจที่ดีจะสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัว ชุมชน วัคซีนสำคัญที่จะช่วยลดภาวะกังวลที่แพทย์แนะนำคือ การลดความเสี่ยงและป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่าง จะช่วยทำให้เราสามารถควบคุมโรคและช่วยลดความกังวลได้ เชื่อมั่นว่าทุกคนจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน”