เช็คที่นี่! เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ

  • เบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ
  • ธนาคาร 12 แห่ง แจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เพื่อบรรเทาความเสียหายให้เร็วที่สุด

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์เบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากธนาคารทั้งสิ้น 12 แห่ง ได้เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของธนาคาร เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโทรแจ้งเหตุ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน บรรเทาความเสียหายให้เร็วที่สุด ดังนี้ 

ธ. กสิกรไทย 0-2888-8888 กด 001

ธ. กรุงไทย 0-2111-1111 กด 108

ธ.กรุงศรีอยุธยา 1572 กด 5

ธ. กรุงเทพ 1333 หรือ 0-2645-5555 กด *3

ธ. ไทยพาณิชย์ 0-2777-7575

ธ. ทหารไทยธนชาต 1428 กด 03

ธ. ออมสิน 1115 กด 6

ธ. ซีไอเอ็มบีไทย 0-2626-7777 กด 00

ธ. ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 0-2697-5454

ธ. ยูโอบี 0-2344-9555

ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0-2359-0000 กด 8

ธ. อาคารสงเคราะห์ 0-2645-9000 กด 33

“พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการทำงาน กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหามิจฉาชีพหลอกหลวงประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาและสกัดกั้นความเสียหายที่จะเกิดแก่ประชาชนให้เร็วที่สุด รวมทั้ง ขณะนี้ รัฐบาลได้ผลักดัน พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. …. เพื่อให้เป็นกฎหมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทำผิดได้อย่างเด็ดขาดมากขึ้น”