“เครือเกษมราษฎร์-รพ.เวิลด์เมดิคอล” ยัน! ลูกค้าที่จอง ‘โมเดอร์นา’ ได้วัคซีนแน่นอน

วันที่ 28 กรกฎาคม2564 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ออกประกาศเรื่องวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ระบุว่า โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ขอยืนยันว่าทุกท่านที่จองซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับทางโรงพยาบาลจะได้วัคซีนตามที่จองซื้อไว้

เนื่องจากโรงพยาบาลมีเครือข่ายหลายสาขา ทำให้มีวัคซีนให้ลูกค้าเพียงพอ และโรงพยาบาลก็หวังว่าจะไม่มีปัจจัยอื่นๆ ที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการจัดสรรวัคซีนให้ผู้ที่ชำระเงินมัดจำตามลำดับเวลาการชำระเงิน จะได้รับการจัดสรรก่อนและหลังตามลำดับ

จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจ และรอเวลาที่วัคซีนโมเดอร์นาจะเข้ามา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ท่านต้องการ

สำหรับผู้ที่จองวัคซีนที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หากติดปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์ ของโรงพยาบาลได้ที่ Line : @wmchospital