อู่ฮั่น ปิดโรงพยาบาลชั่วคราวใหญ่สุดใน3แห่งแรก การฟื้นตัวจากโควิด-19

อู่ฮั่น ปิดโรงพยาบาลชั่วคราวที่ใหญ่ที่สุดในสามแห่งแรก ท่ามกลางการฟื้นตัวจากไวรัสโควิด-19 ที่สร้างขึ้นในเมืองเมื่อมีการระบาดของโรค

หลังจากย้านผู้ป่วยไวรัสดควิด-19 รายสุดท้าย เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขของเมืองอู่ฮั่น ได้ทำการปิดโรงพยาบาลฟางกังหนึ่งในโรงพยาบาลชั่วคราวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงพยาบาลชั่วคราวสามแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเมืองเมื่อมีการระบาดของโรค

โดยผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนี้ 25 รายถูกรักษาจนหายดี  ในขณะที่อีก 59 คนถูกย้ายไปที่โรงพยาบาล Leishenshan ซึ่งเป็นหนึ่งในสองโรงพยาบาลฉุกเฉินที่กำหนดไว้สำหรับการรักษาผู้ป่วย

นายจางจุนเจียนรอง ประธานโรงพยาบาลจงหนาน ซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยอู่อั่นซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานของโรงพยาบาลชั่วคราวแห่งนี้กล่าวว่าโรงพยาบาลชั่วคราวฟางกัง 1,461 เตียงอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลอู่ฮั่น  ซึ่งเป็นกลุ่มแรกของโรงพยาบาลชั่วคราว ถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงสามวัน

โรงพยาบาลแห่งนี้เริ่มรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์เป็นต้นมาและในปัจจุบันมีทีมแพทย์ 15 ทีม จากทั่วประเทศให้รักษา  รับผู้ป่วยทั้งหมด 1,760 ราย