อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนยา ‘Evusheld’ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

  • เผยยาดังกล่าว ไม่ได้ใช้สำหรับการรักษาแต่อย่างใด และไม่ได้นำมาใช้แทนการสร้างภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน
  • สามารถใช้ได้ในกลุ่มผู้ใหญ่-วัยรุ่น อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป น้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กก.
  • ใช้ในกลุ่มคนที่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน หรือไม่ยอมฉีดวัคซีนได้

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยา ‘Evusheld’ ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จำกัด ภายใต้การอนุญาตแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565

ทั้งนี้ ยา Evusheld เป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ที่ใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้ใช้สำหรับการรักษาแต่อย่างใด และไม่ได้นำมาใช้แทนที่การสร้างภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน

โดยยาดังกล่าวนี้ สามารถใช้ได้ในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ยานี้ ควรแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับแพทย์ เช่น ประวัติการแพ้ยาประวัติการรักษาโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ การตั้งครรภ์และการให้นมบุตร รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยา Evusheld ได้รับการขึ้นทะเบียนยาแล้วจากทั้งสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา สำหรับ แอนติบอดี‘Evusheld’ มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางถึงรุนแรง ที่อาจตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโควิดได้ไม่ดี หรือคนที่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน หรือไม่ยอมฉีดวัคซีน