อย.ชวนเลือก “ของขวัญปีใหม่” แบบ“สุขใจผู้ให้ ห่วงใยผู้รับ”

อย. รณรงค์ ชวนประชาชนเลือกของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ “สุขใจผู้ให้ ห่วงใยผู้รับ”

  • อย.รณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ
  • เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่
  • เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการจัดกิจกรรม “เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยการให้ของขวัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงได้ร่วมกับห้างแม็คโคร จัดกิจกรรม ณ แม็คโคร สาขานครอินทร์ รณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับสูตรให้มีปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันลดลง ตามเกณฑ์โภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ

สำหรับการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี สังเกตฉลากที่แสดงรายละเอียดของอาหารที่จัดรวมไว้ 3 ข้อ ได้แก่ (1) แสดงฉลากเป็นภาษาไทย (2) ระบุชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร และ (3) ระบุวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากออก เพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ หากจัดกระเช้าด้วยตนเอง อย. ขอแนะนำให้ใช้แนวทางข้างต้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรมากถึง 14 กลุ่มอาหาร ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม น้ำมันและไขมัน ขนมปัง อาหารเช้าธัญพืช ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ รวมกว่า 2,900 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ อย. ขอขอบคุณผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือในการจำหน่ายกระเช้าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ดังกล่าว

ดร.จุฑารัตน์  พัฒนาทร  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภค โดยห้างแม็คโครทุกสาขาจะการมีจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้ของแม็คโคร ยี่ห้อ M&K จำนวน 9 รายการ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วย