อย. จับมือสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ปี64 ดำเนินคดีกับผู้โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ทางสื่อออนไลน์ 1,503 คดี
  • 5 อันดับแรก ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • ย้ำผู้ขายต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภคมากขึ้น

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย.  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินคดี และประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาองค์กรผู้บริโภค  และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง ณ อาคารศาลแพ่ง\ ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม.

” อย. มีความยินดีร่วมมือกับศาลแพ่งในการส่งข้อมูลผู้กระทำผิดที่ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ศาลติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมายได้ง่ายขึ้น ซึ่งประเด็นนี้จะทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางสื่อออนไลน์ ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภคมากขึ้น เพราะถ้าทำผิดนอกจากจะถูกดำเนินคดีทางอาญาจาก อย .แล้ว จะถูกผู้บริโภคเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีแพ่งได้อีกด้วย”

สำหรับข้อมูลในปี 2564 อย. ได้ดำเนินคดีกับผู้โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ทางสื่อออนไลน์ จำนวน 1,503 คดี คดีสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีทั้งคดีที่เปรียบเทียบปรับโดย อย. และคดีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ บก.ปคบ.จับกุมผู้กระทำผิดจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายทางสื่อออนไลน์ โดยที่เป็นคดีใหญ่ ๆ  เช่น การจับถุงมือทางการแพทย์ปลอม ชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ ยาปลอม ลักลอบนำเข้าไม่มีทะเบียนตำรับ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมปนยารวมอีกกว่า  250 คดี  จากตัวเลขการดำเนินคดีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจำนวนมาก ซึ่งความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงานในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ อย. มุ่งประสานให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยอย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็ว ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือสงสัยว่าจะเป็นอันตราย ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ