อย่าลืมแวะปั๊ม! พรุ่งนี้ราคาเบนซิน-โซฮอล์ขึ้น 60 สตางค์ E85 ขึ้น 1 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค.65 เวลา 05.00 น. ปตท. บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 และน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม ปรับขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม

PTT Station ปรับราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 และน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม ปรับขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 16 พ.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 49.36, GSH95 = 41.95, E20 = 40.84, GSH91 = 41.68, E85 = 35.24, HSD- B7= 31.94, HSD-B10 = 31.94, HSD-B20=31.94, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 40.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร