“อนุทิน” ไฟเขียวแจกงบ 9 กระทรวง สร้างโครงข่ายถนนทั่วไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้กลั่นกรองข้อเสนอคำขอการจัดทำงบประมาณฯ ของ 9 กระทรวง ซึ่งรวมกระทรวงคมนาคมด้วย โดยได้ปรับลดวงเงินคำของบฯ จากเดิมประมาณ 3.30 แสนล้าน เหลือประมาณ 3.27 แสนล้านบาท ลดลง 1.03% ทั้งนี้ในส่วนกระทรวงคมนาคม 11 หน่วยงาน ได้เสนอคำขอ 3.28 แสนล้าน ปรับเหลือ 3.25 แสนล้านบาท ขณะที่ 8 กระทรวง เสนอคำขอประมาณ 1,857 ล้านบาท ปรับเหลือประมาณ 1,253 ล้านบาท

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับแผนดังกล่าวของกระทรวงคมนาคม มี 86 โครงการ วงเงิน 3.25 แสนล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 83 โครงการ วงเงิน 3.24 แสนล้านบาท และ 2.การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 3 โครงการ 95 ล้านบาท โดยทั้ง 2 ด้านมีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (ก่อสร้างทางและสะพานบางปะอิน – สระบุรี / บางใหญ่ – กาญจนบุรี, ชดเชยอสังหาริมทรัพย์ทางหลวงสัมปทานหมายเลข 8 สายนครปฐม – ชะอำ, สำรวจออกแบบสาย ถนนวงแหวนรอบนอก กทม. รอบที่ 3 (ด้านตะวันออกและตะวันตก), ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี – หนองคาย, ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี -ตราด ตอน ชลบุรี – อ.แกลง, ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครสวรรค์) ของกรมทางหลวง(ทล.) วงเงิน 2.19 หมื่นล้านบาท

นอกจากนั้นการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทฯ ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) วงเงิน 2.33 หมื่นล้านบาท, ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) วงเงิน 920 ล้านบาท, ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย วงเงิน 51 ล้านบาท, โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 641 ล้านบาท, ค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ และจัดกรรมสิทธิ์โครงการระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่ สายสีแดง ช่วง รพ.นครพิงค์-แยกแม่เหียะ 315 ล้านบาท และโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.นครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 16 ล้านบาท, โครงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่ง 19 สนามบิน ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) วงเงิน 8,897 ล้านบาท

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะมีการเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้นายอนุทินได้เน้นย้ำว่าหลังจากประกาศใช้เป็น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 65 แล้ว คณะกรรมการชุดนี้จะต้องติดตามการทำงานเรื่องการใช้จ่ายโครงการต่างๆ ทุกไตรมาส โดยมอบให้ สนข. เป็นผู้รวบรวมและติดตามว่าแต่ละโครงการติดปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ อย่างไรก็ตามงบประมาณในส่วนนี้จำนวน 3.25 แสนล้านบาทนั้น เป็นส่วนหนึ่งในคำของบประมาณปี 65 ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ เบื้องต้นคำขอโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 6.1 แสนล้านบาท.