“อนุทิน”เผยร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชงจ่อเข้าสภา ลุยสร้างความเข้าใจปชช. ใช้ประโยชน์จากกัญชาให้ถูกต้อง

  • ย้ำ นโยบายกัญชาทางการแพทย์
  • ช่อดอกมาประกอบเป็นอาหาร-เสพในที่สาธารณะทำไม่ได้
  • ผู้ที่กระทำจะมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี

วันที่ 6 ส.ค. 65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างที่พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ยังอยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายยังไม่มีผลบังคับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้เน้นย้ำกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งหน่วยงานหลักการดูแลเรื่องการใช้ประโยชน์จากกัญชา ให้เร่งรัดการสื่อสารผ่านทุกช่องทาง และกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจของประชาชนถึงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ไม่สนับสนุนการใช้เพื่อสันทนาการ หากมีการใช้นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด จะเข้าข่ายที่ต้องดำเนินคดี

โดยในวันนี้ (6 ส.ค.) นายอนุทินจะเป็นประธานเปิดงาน ‘มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ’ ที่สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขตสุขภาพที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 5-7 ส.ค. 2565 ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร เพื่อประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจการใช้กัญชาที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น การมองหาโอกาสต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างงาน อาชีพ และรายได้อย่างเหมาะสมและถูกกฎหมาย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ขณะนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีโครงการตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยในชุมชน ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนกว่า 1.05 ล้านคนทั่วประเทศ โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ที่ อสม.ต้องรู้เกี่ยวกับกัญชาใน 5 เรื่อง เพื่อใช้สำหรับการดูแลคนในชุมชนและนำไปสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในชุมชน ได้แก่ 1.การเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม 2.การเฝ้าระวัง ป้องกันการใช้ตามที่กฎหมายกำหนด อาการแพ้หรือผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์

3.การสนับสนุนภูมิปัญญา สมุนไพร อาหาร และพืชเศรษฐกิจ 4.การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน และ 5.การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน/อปท./ภาคประชาสังคม และการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยโดยบุคคลต้นแบบ.

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้า พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับใหม่ ว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแปรญัตติกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาค ส่วนผู้แทนราษฎร และนักวิชาการ องค์กรอิสระและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งจะต้องผ่านทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร จึงคาดว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้จะมีความครอบคลุมและนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการปรับปรุงประกาศเพิ่มเติมเรื่องช่อดอกกัญชา กรมอนามัยได้ออกประกาศการห้ามใช้ช่อดอกในการประกอบอาหารมาก่อนที่กัญชาจะถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว ดังนั้น การนำช่อดอกมาประกอบเป็นอาหารและจำหน่าย รวมถึงการสูบ เสพในที่สาธารณะไม่สามารถทำได้ ซึ่งผู้ที่กระทำจะมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี มีความผิดทางกฎหมายโทษทั้งจำและปรับ กระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันเจตนารมณ์ของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่าใช้เพื่อสุขภาพเท่านั้น