อนันดาแจ้งตลท.-เล็งถก “ชัชชาติ”- รฟม.หาทางออก”แอชตัน อโศก”

บริษัท อนันดา แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมหารือ “ชัชชาติ” และผู้ว่ารฟม.หาทางออกโครงการ “แอชตัน อโศก”

  • บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจ และทำธุรกรรมกับคู่ค้า สถาบันการเงินได้ตามปกติ
  • มูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นอยู่ระหว่างประเมินร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (ANAN) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ผลกระทบจากคำพิพากษาคดีโครงการแอชตัน อโศก บริษัทได้รับผลกระทบเฉพาะในสัดส่วนที่ลงทุนไว้ในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับ ซีอินเวสเม้นท์ ไฟว์ ไพรเวท ลิมิเต็ด เป็นบริษัทในเครือบริษัท ซุย ฟูโดซัง จำกัด สัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ โดยโครงการแอชตัน อโศก มีมูลค่ารวม 6,481 ล้านบาท และมีจำนวนยูนิต 783 ยูนิต ซึ่งโอนไปแล้วจำนวน 668 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 5,653 ล้านบาท หรือ 87% และปัจจุบันคงเหลือ 115 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 828 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 13%

ทั้งนี้ การดำเนินงานของบริษัทยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหนี้ และภาระผูกพันต่างๆ ได้ตามปกติ รวมทั้งยังสามารถดำเนินธุรกิจ และทำธุรกรรมกับคู่ค้า สถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ตามปกติ

สำหรับแนวทางแก้ไขนั้น คณะกรรมการบริษัท อนันดา เอ็มเอฟฯ บริษัทร่วมทุน ได้รวบรวมความเสียหาย และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อติดต่อเจรจากับส่วนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร่งด่วน ด้านมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้น อยู่ระหว่างประเมินร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และเพื่อพิจารณาตั้งสำรองในไตรมาส 2 ปี 2566

ขณะเดียวกัน แม้ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง แต่ความเสียหายดังกล่าวยังสามารถแก้ไขได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้แทนหน่วยงานของรัฐได้เสนอทางแก้ตามที่เป็นข่าวต่อสาธารณะไป แล้วว่ากรณีที่ศาลเพิกถอนใบอนุญาตโครงการ ไม่จำเป็นต้องรื้อถอนอาคาร ซึ่งกำลังพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่มีอยู่หลายแนวทาง โดยจะขอเข้าพบกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันทำการ นับถัดจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อเจรจาหาทางแก้ไขกับหน่วยงานของรัฐต่อไป

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการอนุมัติ หรืออนุญาตให้ทำโครงการแอชตัน อโศก เพื่อแก้ไขความเสียหาย ซึ่งการหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะเป็นการดำเนินการควบคู่กับการพิจารณาแนวทางอื่นที่มีอยู่หลายแนวทางด้วย และบริษัทฯ จะได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป