หยุดกันยาวๆ ธปท. ออกประกาศเพิ่มวันหยุด สถาบันการเงินกรณีพิเศษ วันที่ 11 ธ.ค. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่าตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันที่ 19 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุดชดเชยวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงิน ที่ได้ตกลงชำระราคา หรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธปทเห็นสมควร ให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563