“หมอเหรียญทอง” ส่งข้อความร้องถึง “ผู้ว่าฯกทม.” ขอแรงเคลียร์ร้านค้ารุกล้ำที่ดิน ตั้ง รพ.สนาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 พ.ค.64) พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ได้โพสต์เฟชบุ๊กสาวนตัว โดยมีเนื้อระบุว่า เรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร…เนื่องจากร้านค้าจำนวน 5 ร้านโดยประมาณ ได้รุกล้ำที่ดินของ บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นแนวตะเข็บที่ดินที่ประชิดติดแนวรั้วบ้านของคุณ ประวิทย์ รุจิรวงศ์ ที่ บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินและหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ‘เมืองทอง 1’

ต่อมา บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัดได้ชำระบัญชีเลิกนิติบุคคลไปแต่ได้ทิ้งที่ดินดังกล่าวไว้ร้างว่างเปล่า แนวตะเข็บที่ดินดังกล่าวมีหน้ากว้างตลอดแนวรั้วบ้านของคุณประวิทย์ รุจิรวงศ์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ พลเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์อดีตอธิบดีกรมตำรวจ และอยู่ในกรรมสิทธิ์ของครอบครัวรุจิรวงศ์ ทั้งนี้ครอบครัวรุจิรวงศ์ได้อนุญาตให้ รพ.มงกุฎวัฒนะสามารถใช้ที่ดินดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยเป็นนิติกรรมสัญญาระหว่างกัน

ปัจจุบัน รพ.มงกุฎวัฒนะกำลังเร่งดำเนินการจัดตั้ง ‘รพ.สนามพลังแผ่นดิน ซึ่งเป็น รพ.สนาม ระดับ 3’ ที่มีขีดความสามารถ ไอ ซี ยู สนาม เพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักจำนวนมากๆ ให้แก่ รพ.ทั่วไป ทั้งรัฐและเอกชนจากทุกสังกัดส่วนราชการ แต่ถูกร้านค้าจำนวน 5 ร้านที่รุกล้ำที่ดินของ บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ซึ่งประชิดติดแนวรั้วบ้านของคุณประวิทย์ รุจิรวงศ์ อันหมายถึงแนวรั้ว รพ.สนามพลังแผ่นดินในปัจจุบัน

เนื่องจาก บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ได้เลิกนิติบุคคลนี้ไปแล้ว แต่ที่ดินดังกล่าวที่เป็นแนวตะเข็บประชิดแนวรั้วยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ดังนั้นจึงเป็นช่องโหว่ให้สำนักงานเขตหลักสี่เพิกเฉย และปล่อยปละละเลยให้มีการตั้งร้านค้าผิดกฎหมายในที่ดินแนวตะเข็บนี้ โดยสำนักงานเขตหลักสี่จะยกข้อกล่าวอ้างว่าที่ดินแนวตะเข็บดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะจึงไม่มีอำนาจจัดการได้ จึงปล่อยปละละเลยมาช้านานกว่า 30 ปี

กระผมขอเรียนว่าสำนักงานเขตหลักสี่ จะกล่าวอ้างด้วยเหตุผลดังกล่าวไม่ได้ เพราะร้านค้าที่ประชิดแนวรั้วนั้นผิดกฎหมายอันเนื่องจากการไม่ขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนร้านค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทำความผิดปล่อยน้ำเสียจากการปรุงอาหารที่มีไขมันจำนวนมากลงท่อระบายน้ำโดยไม่มีการบำบัด โรงเรือนร้านค้ามีลักษณะเป็นเพิง เป็นแหล่งอับเชื้ออันเนื่องจากสภาพแออัดที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบในด้านอนามัยและสุขาภิบาล โดยเฉพาะกิจการการประกอบการร้านอาหาร จึงเป็นแหล่งชุกชุมของหนูซึ่งเป็นพาหะของโรคจำนวนมาก อีกทั้งร้านค้าดังกล่าวยังได้ขยายขอบเขตจนรุกล้ำลงมาบนเส้นทางถนนซอยแจ้งวัฒนะ 14

ดังนั้นถึงแม้ที่ดินดังกล่าวจะไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เมื่อร้านค้าเหล่านี้กระทำผิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว สำนักเขตหลักสี่จะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย จะเพิกเฉยปล่อยปละละเลยไม่ได้ ทั้งนี้ยังมีข้อมูลอีกว่ามีการรับส่วยผลประโยชน์จากการเพิกเฉยปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่จากการนี้มาอย่างช้านาน

กระผมขอเรียนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยความเคารพว่า ณ ขณะนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะถือเป็นผู้ได้รับสิทธิตามกฎหมายจากครอบครัวรุจิรวงศ์ให้ใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว โดยจะใช้จัดตั้ง ‘รพ.สนามพลังแผ่นดิน’ ที่จะรับการส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักภายในสัปดาห์หน้า ดังนั้นถนนตลอดแนวรั้วจึงเป็นแนวจอดรถพยาบาลที่ขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักจำนวนมากและจำเป็นต้องมีระยะห่างจากถนนซึ่งระยะห่างดังกล่าวหมายถึงระยะห่างบนแนวตะเข็บที่ดินที่ประชิดแนวรั้ว รพ.สนาม หากสำนักงานเขตหลักสี่จะปล่อยปละละเลยร้านค้าที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ให้ดำรงคงอยู่ ด้วยสภาพร้านค้าที่แออัดไม่มีการระบายอากาศอย่างปลอดโปร่งมีสภาพ อันเป็นลักษณะต้องห้ามต่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรคขัดต่อ พรบ.ควบคุมโรคฯ และ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ตามที่รัฐบาลประกาศแล้ว ในขณะที่สำนักงานเขตหลักสี่กลับเพิกเฉยปล่อยปละละเลยย่อมเป็นอันตรายต่อการควบคุมโรค

ดังนั้นกระผมจึงขอร้องเรียนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเคลียร์พื้นที่ตลอดแนวรั้วเพื่อเป็นแนวปลอดคนเพื่อสร้างระยะห่าง [No Man’s Land Distancing] บนที่ดินตามแนวตะเข็บของ บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ที่ประชิดแนวรั้ว รพ.สนาม อีกทั้งตลอดแนวดังกล่าวจะเป็นแนวที่ตั้งรถพยาบาลเพื่อการขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 พ.ค.64

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

10 พ.ค.64 เวลา 8.20 น.

หมายเหตุ ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานผมโดยตรงที่ โทร. 081-408-4839