“‘หมอยง”​ โพสต์   ATK ไม่จำเป็นต้องตรวจในคนปกติ

  • ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตรวจ ATK
  • ก่อนเข้าเรียน หรือทำงาน ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ละครั้ง
  • จะตรวจเฉพาะผู้ที่มีอาการโรคทางเดินหายใจเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 ATK ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจในคนปกติ

การตรวจ ATK มีการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติตามสถานการณ์

สำหรับนักเรียน หรือโรงงาน ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน หรือทำงาน ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ละครั้ง จะตรวจเฉพาะผู้ที่มีอาการโรคทางเดินหายใจเท่านั้น

การใช้ประวัติการป่วย และระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดมีความสำคัญกว่า ATK ในปัจจุบัน.