“สุชาติ” สั่ง กวาดล้าง “ไกด์เถื่อน” แย่งงานคนไทยใจกลางกรุงเทพ 

  • สั่งการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน
  • กวาดล้างไกด์เถื่อนชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย
  • เตือน!! “ไกด์” สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

นายไพโรจน์โชติกเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยได้รับความเดือดร้อน กรณีพบชาวต่างชาติซึ่งไม่มีบัตรมัคคุเทศก์เข้ามาแย่งงานไกด์คนไทย  ส่งผลให้มัคคุเทศก์ไทยที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ได้งานไม่สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย นั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทราบเรื่องแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจ สั่งการกรมการจัดหางานตรวจสอบและดำเนินคดีคนต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทยอย่างเข้มงวด ในวันนี้ตนจึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ โดยมีนายสันตินันตสุวรรณรองอธิบดีกรมการจัดหางานพ.ต.อ. นิมิตร นูโพนทอง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาล ลุมพินี เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมลงพื้นที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามเบาะแสที่มีผู้แจ้งเข้ามาว่าพบไกด์เถื่อน และชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย จากการตรวจสอบพบชาวจีน จำนวน 1 คน และเวียดนาม จำนวน 1 คน กำลังทำหน้าที่มัคคุเทศก์ยืนบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เมื่อสอบถามทั้งหมดให้การว่าตนมากับทัวร์กลุ่มดังกล่าวจริงและทำหน้าที่บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวจุดดังกล่าวให้แก่นักท่องเที่ยวจริง จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี ดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ 

“อาชีพมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว เป็นงานที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และเป็นงานที่ห้ามคนต่างชาติทำโดยเด็ดขาด เพราะเป็นอาชีพสงวนของไทย คนต่างชาติจึงไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานต่อนายทะเบียนเพื่อทำงานดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งระบุว่าคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงานชั้น 4 โทร. 02 354 1729 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน