“สุชาติ” สั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้โรงงานรองเท้าย่านกิ่งแก้ว

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • พร้อมช่วยเหลือตามขั้นตอน
  • ดูแลสิทธิประโยชน์หากมีการหยุดงานหรือเลิกจ้าง

 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บริษัท วัฒนาฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตรองเท้าหนัง มีลูกจ้างจำนวน 261 คน ตั้งอยู่ที่ ซอยกิ่งแก้ว 9 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ จากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า เวลา 21.00 น. ขณะเกิดเหตุไม่มีลูกจ้างปฏิบัติงาน มีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงงานได้กลิ่นไหม้ จึงเปิดประตูโกดังเข้าไปและพบไฟกำลังไหม้เครื่องจักร จึงพยายามนำถังดับเพลิงช่วยกันดับไฟในเบื้องต้น แต่ไฟลุกลามไม่สามารถควบคุมได้จึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าควบคุมเพลิงไหม้ภายในห้องกักเก็บลังกระดาษ ใกล้เคียงกับห้องกักเก็บรองเท้าของโรงงาน โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 23.30 น. จากการสำรวจพบว่าเพลิงไหม้ยังไม่เข้าไปถึงห้องกักเก็บสารเคมีสำหรับใช้ผลิตรองเท้า และเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 คน ได้ถูกกระจกบาดตามร่างกาย ขณะนี้ได้ส่งตัวเจ้าหน้าที่ไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

 ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานและพนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจสอบพื้นที่ความปลอดภัยของสภาพของอาคาร และตรวจสอบเรื่องสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าได้มีการเก็บรักษาในสภาพที่ปลอดภัยหรือไม่ รวมทั้งกำชับให้กสร.คุ้มครองดูแลผลกระทบต่อลูกจ้างที่อาจต้องหยุดการทำงานชั่วคราวหรือถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเน้นย้ำขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที รวมทั้งปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ ที่ไม่ได้ทำงานให้เรียบร้อย เพื่อจะได้ช่วยลดความเสียหายกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ได้

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวว่า กสร. ได้ขานรับข้อสั่งการของท่านรมว.สุชาติ ในเรื่องดังกล่าว กรมได้มอบให้ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานงาน จ.สมุทรปราการ เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมของอาคารและสารเคมีสำหรับใช้ผลิตรองเท้า ว่ามีความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ. 2555 ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 หรือไม่ และเนื่องจากสภาพโรงงานเสียหายอาจทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการในช่วงนี้ พนักงานตรวจแรงงานจะได้พูดคุยกับนายจ้างว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร โดยจะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมหากมีการเลิกจ้างลูกจ้างด้วย