“สุชาติ”ลุยชายหาดบางแสน ชลบุรี รณรงค์แม่ค้า แรงงานอิสระ สมัคร ม.40 เข้าถึงหลักประกันสังคม

  • เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เข้าสู่ระบบ
  • มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค.​2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40 ณ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติ  กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานอิสระในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ได้รับผลกระทบสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 13 จังหวัด ก่อนหน้านี้ที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวคนละ 5,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 2 เดือน ซึ่งเมื่อ 1 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศคลายล็อก ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระบริเวณชายหาดบางแสน  ก็ได้กลับมาประกอบอาชีพอิสระของตนเอง

สำหรบการจัดงานกิจกรรมเผยแพร่งานประกันสังคมมาตรา 40 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจให้กับแรงงานภาคอิสระที่ประกอบอาชีพ ณ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่ได้กลับมาคึกคักหลังจากถูกปิดชายหาดเป็นเวลา 2  เดือน และได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว ภายในงานได้มีผู้สนใจสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นจำนวนมาก โดยพี่น้องแรงงานภาคอิสระในพื้นที่ชายหาดบางแสนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พ่อค้าแม่ขายริมหาด ผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ รับจ้างขับรถ/เรือ บริการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อรณรงค์ และเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบหรือแรงงานภาคอิสระ ในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมโครงการได้เห็นความสำคัญในการมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ให้สามารถรับรู้และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับตามความคุ้มครอง ทั้ง 3 ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับทราบ และนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้สิทธิประโยชน์ เพื่อให้กับแรงงานภาคอิสระทุกตัดสินใจสมัครเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งได้รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมมาตรา 40 ณ บริเวณชายหาดบางแสน อีกทั้งกิจกรรมร่วมสนุก ตอบคำถามชิงรางวัลให้กับเครือข่ายและผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดให้มีบูธทบทวนสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมมาให้คำปรึกษาอีกด้วย