สำนักการระบายน้ำ กทม. ลดระดับน้ำรอบกรุง เตรียมพร้อมรับมือ “พายุมู่หลาน”

  • เร่งระบายน้ำจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพฯ
  • และคลองแนวที่เชื่อมต่อกับคลองชายทะเล

นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า สำนักระบายน้ำฯเตรียมพร้อมรองรับพายุโซนร้อน “มู่หลาน” โดยร่วมกับกรมชลประทาน (สำนักงานชลประทานที่ 11) ควบคุมระดับน้ำตามประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำในพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยกรมชลประทานจะเร่งระบายน้ำจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพฯ และคลองแนวที่เชื่อมต่อกับคลองชายทะเล โดยใช้สถานีสูบน้ำที่ประจำอยู่ตามคลองชายทะเลสูบน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย

ส่วนพื้นที่ตอนเหนือของ กทม.จะเป็นการสูบน้ำจากคลองต่างๆ ทั้งคลองลาดพร้าว คลองเปรมประกร และคลองประปาสายล่าง ข้ามไปลงคลองรังสิต-นครนายก และระบายน้ำไปลงแม่น้ำเจ้าพระยา

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเขตรอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีเทศบาลนครนนทบุรี กรมทางหลวง เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลเมืองคูคต กรมชลประทาน และเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่จะได้รับผลกระทบปัญหาความเดือดร้อนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

กทม. ยังมีการลดระดับน้ำตามคูคลองต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับต่ำ สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักพื้นที่ชุมชน และพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมในถนนซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช รวมถึงจัดเก็บขยะตะแกรงท่อระบายน้ำ ขยะหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำ และบ่อสูบน้ำในขณะที่มีฝนตกเพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลเข้าระบบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำ 190 แห่ง ประตูระบายน้ำ 244 แห่ง บ่อสูบน้ำ 316 แห่ง ให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมสำรองเครื่องสูบน้ำกรณีเหตุฉุกเฉิน จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) พร้อมรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองบางนา คลองพระโขนง และคลองประเวศบุรีรมย์ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่หน่วยเร่งด่วน (BEST) พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงการเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งกองทัพภาคที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. ตลอด 24 ชม.เพื่อร่วมติดตามสถานการณ์และประสานงานสั่งการทหารเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยจัดชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ฝั่งธนบุรี และฝั่งพระนคร จัดทหารร่วมจัดเก็บขยะหน้าตะแกรงและสถานีสูบน้ำต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำ พร้อมทั้งจัดรถรับ-ส่งประชาชนกรณีที่มีน้ำท่วมขังระดับสูงไม่สามารถเดินทางเข้าออกจากที่พักอาศัยได้ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ ของ กทม.อีกทางหนึ่ง