“สาธารณสุข” เร่งทุกจังหวัด “SAVE 608 by Booster Dose” ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นก่อนสงกรานต์

  • สธ.มหาสารคาม ใช้ 6 กลยุทธ์ช่วยผู้สูงอายุเข้าถึงวัคซีนโควิดเพิ่มขึ้น
  • เป็นแนวทางจังหวัดอื่นนำไปปรับใช้ได้
  • ให้ลูกหลานกลับบ้าน-ผู้สูงอายุอยู่บ้านปลอดภัยจากโควิด 19

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกและเข็มสองในสัดส่วนที่สูงตามเป้าหมาย แต่เข็มกระตุ้นยังฉีดได้เพียงประมาณ 30% ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยตามนโยบาย “SAVE 608 by Booster Dose” โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากลูกหลานมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมบุพการีและครอบครัวจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกันในครัวเรือน จึงต้องสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุด้วยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุด ขณะที่ลูกหลานก็ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและทำตัวเองให้ปราศจากเชื้อ (Self Clean Up) ก่อนเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน

ทั้งนี้ แต่ละจังหวัดมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนแล้ว โดย จ.มหาสารคาม ได้ใช้ 6 กลยุทธ์สำคัญทำให้ฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ได้เพิ่มขึ้น คือ 1.มีระบบการจัดการรายชื่อรายบุคคล และการลงนามสามเส้า ระหว่าง ประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ทุกหมู่บ้านจำนวน 1,934 หมู่บ้าน รวม 30 ชุมชน 2.มีการสรุปรายงานถึงนายอำเภอให้สั่งการหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมจัดเตรียมผู้มารับการฉีดในพื้นที่ 3.มีระบบรายงานสรุปผลงานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แบบรายหน่วย จำนวน 193 หน่วยฉีดในทุกวัน เรียงลำดับผลงานจากมาก-น้อย ทำให้ช่วยเร่งการดำเนินของแต่ละหน่วยเพิ่มขึ้น

4.จัดแคมเปญที่เหมาะสมทุกเดือนและสื่อสารอย่างทั่วถึง เช่น 14 กุมภาพันธ์ จัดแคมเปญวัคซีนเข็ม 3 ความรักยิ่งใหญ่จากใจชาวสาธารณสุขมหาสารคาม ระดมกำลังฉีดวัคซีนในเดือนแห่งความรัก ทำให้ภาพรวมการฉีดวัคซีนทุกเข็มของจังหวัดในวันนั้น สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ คือ 10,227 โดส ส่วนการฉีดเข็ม 3 อยู่ที่ 7,895 โดส สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ หรือเดือนมีนาคม เดือนแห่งพลัง อสม. ได้จัดแคมเปญ อสม.มหาสารคามหยิบ 10 โดยให้ อสม.ออกเคาะประตูบ้านชวนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 70% ให้แล้วเสร็จก่อนวัน อสม.แห่งชาติ ส่วนช่วงใกล้สงกรานต์ จะมีแคมเปญมหาสงกรานต์ มหาสารคาม 2565 รณรงค์ให้ลูกหลานและผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อให้ลูกหลานกลับบ้านและผู้สูงอายุอยู่บ้านอย่างปลอดภัย เป็นต้น 5.มีระบบการเสริมพลังรายพื้นที่ที่มอบหมาย และ 6.ระบบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจ ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และหน่วยฉีด

“นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้นำเสนอแนวทางดำเนินงานดังกล่าวในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเป็นแนวทางที่ได้ผลดี จังหวัดต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อช่วยเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นของกลุ่ม 608 ให้ได้มากที่สุด” นายแพทย์สุเทพ กล่าว