สาธารณสุข เข้มมาตรการเดินทางโดยเครื่องบิน

  •  กระทรวงสาธารณสุข เข้มงวดมาตรการทุกสายการบิน
  • คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน
  • ไทยแอร์เอเชียขานรับ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย  เปิดเผยถึง มาตรการป้องกันโควิด 19 ในสายการบิน ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มผู้เดินทางเข้าออกประเทศ ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 68 แห่งทั่วประเทศ ทั้งท่าอากาศยาน ท่าเรือ และด่านพรมแดนทางบก เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด 19 สำหรับด่านท่าอากาศยาน ได้ร่วมมือกับทหาร ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย และจิตอาสา ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศ ผู้เดินทางจะต้องมีเอกสาร เช่น Fit to Fly, ผลการตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง มีประกันภัยที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโควิด 19 เมื่อมาถึงสนามบินจะตรวจคัดกรอง สังเกตอาการ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ และการสอบถามข้อมูลรายบุคคล หากมีไข้ มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จะส่งไปโรงพยาบาล แต่หากไม่มีอาการจะเข้าสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เพื่อเฝ้าระวังโรคจนครบ 14 วัน

สำหรับการเดินทางภายในประเทศ มีมาตรการคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าสนามบินด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน  ซึ่งบางสนามบินเครื่องจะมีโปรแกรมตรวจจับใบหน้า หากมีไข้หรือไม่สวมหน้ากากจะส่งสัญญาณเตือน มีจุดบริการล้างมือ ผู้ที่อยู่ภายในสนามบินทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา นั่งเว้นระยะห่างตามจุดที่กำหนด มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า Gate  ขณะอยู่บนเครื่อง ทุกคนต้องสวมหน้ากาก ไม่รับประทานอาหารตลอดการเดินทาง หากมีอาการป่วย จะแยกไปนั่งแถวหลังท้ายเครื่องที่จัดเตรียมไว้ และเมื่อถึงสนามบินปลายทาง จะได้รับการตรวจคัดกรองก่อนออกจากสนามบิน และติดตามตัวด้วยแอปพลิเคชัน AOT Airport

ด้านนายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า สายการบินแอร์เอเชียเริ่มกลับมาให้บริการเส้นทางภายในประเทศตั้งเเต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีเเนวปฏิบัติเพื่อควบคุมดูเเลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย การรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข เเละสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อใช้บริการสายการบิน การงดจำหน่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม ฯลฯ  การพ่นและอบสเปรย์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดเครื่องบินและรถบัสรับส่งทุกวันและทุกเที่ยวบิน โดยเครื่องบินทุกลำใช้ระบบกรองอากาศที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้มากกว่า 99.99% ด้วย HEPA FILTER  รวมทั้งนโยบายลดการสัมผัสในการให้บริการ นอกจากนี้ ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน รวมถึงพนักงาน จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเเละหลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง สวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัย แว่นตา และถุงมือ ตลอดการให้บริการเพื่อความมั่นใจของผู้โดยสารเเละพนักงานทุกคน