สัญญาณมือถือต้องดี! กสทช.กำชับผู้ให้บริการโทรคมนาคมดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อม

  • รองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมาก
  • ให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
  • ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากพร้อมๆ กัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 13 – 15 เม.ย. 2565 รวมถึงวันหยุดต่อเนื่อง เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลหนึ่งที่คนไทยให้ความสำคัญ เป็นช่วงเวลาของครอบครัว ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์กันมาก ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้จึงต้องติดต่อสื่อสารกับครอบครัวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน

สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง สำนักงานฯ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์

“การดำเนินการทั้งหมดของสำนักงาน กสทช. ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาในการใช้งาน และสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สำนักงานฯ ขอความร่วมมือประชาชนงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ เพื่อความปลอดภัย” นายไตรรัตน์ กล่าว