สธ.จับมือ “กทม.”ส่ง 260 ทีมสกัดโควิดชุมชน เผยคนกรุงฉีดวัคซีนแล้ว 76%

วันที่ 29 ก.ค.2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวประเด็นกระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร ร่วมมือสู้โควิด-19

นพ.โอภาส กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อใหม่ 17,669 ราย สะสมทั้งหมด 561,030 ราย ผู้รักษาหายเพิ่ม 9,798 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 165 ราย สะสม 4,562 ราย ทั้งนี้ การระบาดของประเทศไทย จุดศูนย์กลางระบาดยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปต่างจังหวัด ทำภาพรวมพบการระบาดในต่างจังหวัดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกับแนวโน้มของประเทศ ฉะนั้น การทำงานร่วมมือระหว่าง สธ. และหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และหน่วยงานอื่นๆ จึงมีความสำคัญในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ในการบริหารจัดการวัคซีนแก่กทม.โดยสำนักอนามัย จะเป็นการสนับสนุนผ่านคณะอนุกรรมการการจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงาน รวมไปถึงการทำงานเชิงรุกในชุมชนด้วยทีมเคลื่อนที่เร็ว หรือ Comprehensive COVID-19 response หรือ CCRT ซึ่งเป็นทีมเชิงรุกมาจากหลายหน่วยงาน อาทิ สธ. สำนักอนามัย กทม. จิตอาสา ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายพัฒนาสังคม ลงไปในชุมชนเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1.ค้นหาผู้ป่วยในชุมชน ด้วยการตรวจชุดแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) 2.การฉีดวัคซีนให้กลุ่มที่เข้าถึงยาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้น ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน และ 3.การให้ความรู้ แนวปฏิบัติตัวป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ ทีม CCRT เรามีทั้งหมด 260 ทีม มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว 59,708 ราย มีการตรวจคัดกรองผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อ 81,290 ราย

สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. –วันที่ 28 ก.ค. ขณะนี้กทม.ฉีดวัคซีนสะสม 5,668,720 โดส เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 4,643,227 ราย และได้รับครบ 2 เข็มอีก 1,025,493 ราย หากเทียบกับจำนวนประชากรในกทม.ที่เราตั้งเป้าในการฉีดวัคซีน 7,699,174 ราย ก็ถือว่าฉีดวัคซีนค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ว่า สิ้นเดือน ก.ค.64 จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 5 ล้านโดส รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่เรากำหนดไว้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ที่ต้องได้รับวัคซีน ประมาณ 80% ขณะนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเป้าหมาย

ด้านพญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อของ กทม. ได้ตั้งอนุกรรมการเพื่อมาบริหารจัดการวัคซีน เพื่อวางแผนจำนวนวัคซีนที่ได้รับมาจากกระทรวงสาธารณสุขและกระจายไปตามจุดต่างๆ โดยฉีดให้กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่ม 608 ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่ม  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และ หญิงตั้งครรภ์ คาดฉีดให้คลอบคลุม 70% ของกลุ่มเป้าหมายภายในสิ้นเดือน ก.ค. ผ่านศูนย์ฉีดวัคซีนทั้้งหมด 25 แห่งทั่วกทม.และผ่านการลงทะเบียน ไทยร่วมใจ ตามนัดหมาย ซึ่งผลการดำเนินงานใน 25 จุด  โดยมีวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าที่ได้รับจัดสรรมาล่าสุด 500,000 โดส จะเร่งดำเนินการฉีดให้หมดโดยเร็วที่สุด สำหรับการดำเนินการของทีม Bangkok CCRT ที่ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อค้นหาเชิงรุกถึงบ้านถึงชุมชน จำนวน 260 ทีม มีการตรวจค้นหาผู้ป่วยในชุมชน ด้วยการตรวจชุดแอนติเจน เทสต์ คิท ATK ตั้งแต่วันที่ 15-28 ก.ค ไปแล้ว 13,303 ราย และมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว 59,708 ราย รวมประชาชนเข้ารับการให้บริการแล้ว 81,290 ราย