สจล. เตรียมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ “GO Life Ventilator” ชูนวัตกรรมช่วยคนไทยสู้ไวรัสโควิด-19

  • ล็อตแรกมอบให้กรุงเทพมหานครจำนวน20เครื่อง
  • เพื่อช่วยผู้ป่วยในระยะเบื้องต้นจนถึงระยะรุนแรงที่มีอาการหายใจติดขัด
  • พร้อมเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนการผลิตเพื่อแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่าสจลตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระดับโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรปที่มีผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทยจะยังไม่รุนแรงขนาดกลุ่มประเทศดังกล่าว แต่จำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะความพร้อมในด้านเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อในทุกระดับที่ต้องพร้อมใช้งาน และมีจำนวนเพียงพอสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจรุนแรงขึ้น ด้วยเหตุนี้ ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 โดยสำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) จึงได้เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจ Go Life Ventilator สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระดับเบื้องต้น ไปจนถึงระดับรุนแรง และเตรียมผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่มีความต้องการใช้

ทั้งนี้ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: Go Beyond the Limit) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจ GO Life Ventilator ของ สจลมีแนวคิดการผลิตในปริมาณมาก เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลที่มีความต้องการใช้งานกับผู้ป่วยโควิด-19 ในระดับที่มีอาการติดเชื้อในปอด ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจดังกล่าว อีกทั้งจำลองคุณสมบัติของเครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ในโรงพยาบาล ให้อยู่ในขนาดที่พกพาได้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล และผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน สามารถนำไปใช้เองได้ที่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยขณะนี้ได้มอบให้กรุงเทพมหานครจำนวน 20 เครื่อง” ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

ทั้งนี้นวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจที่ผลิตขึ้นโดย หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจลมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 5,000 – 10,000 บาท ในขณะที่เครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงพยาบาลมีต้นทุนการผลิตถึงเครื่องละเกือบ 1 ล้านบาท โดยหลักการของเครื่องช่วยหายใจดังกล่าวได้รับแนวคิดมาจากเครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือ (Ambu bag) ซึ่งทีมนักพัฒนานวัตกรรมได้นำมาประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมโดยเมคคานิค ที่สามารถตรวจจับจังหวะการหายใจของผู้ป่วย และเครื่องจะทำการบีบอัดแรงดันบวกเข้าไปโดยอัตโนมัติในจังหวะที่เข้ากับอัตราการหายใจของผู้ป่วย ทำให้การใช้งานมีความง่าย สะดวก และปลอดภัย ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบระดับสูง

อย่างไรก็ตามนวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลที่สนใจสำหรับหน่วยงานที่สนใจสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อสำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) โทร. 091-812-0416 หรืออีเมล [email protected] รวมถึงประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการผลิตเพื่อแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  สจลนวัตกรรมสู้ COVID-19 เลขที่บัญชี 693-031-750-0