วันนี้ไทยพบโควิด-19 รายใหม่ 80 ราย ดันยอดผู้ป่วยสะสม 26,031 ราย

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 1 มี.ค.2564 จากทำเนียบรัฐบาล ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 64 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 16 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 26,031 ราย หายป่วยแล้ว 25,324 ราย ไม่มีเสียชีวิต ยอดเสียชีวิตสะสม 83 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา ได้แก่ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 3,889 ราย ภาคเหนือ 48ราย ภาคกลาง 20,649 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 191 ราย  และภาคใต้ 821ราย