วอล์กอินมาฉีดเข็มกระตุ้นกัน!…โรงพยาบาลสังกัด กทม.เชิญชวนประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปมาฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. แฟเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประชาชนอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดสัญชาติ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 “โมเดอร์นา”(Moderna) ทั้งแบบวอล์กอิน (walk in) และจองผ่านแอปพลิเคชัน ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. 7 แห่ง ได้ทันที

ตารางให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)

โรงพยาบาลกลาง (Walk in)

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ให้บริการวันจันทร์-พฤหัสบดี (Walk in) เวลา 08.00 – 14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

และวันศุกร์ (Walk in / QueQ) เวลา 08.00 – 14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (Walk in)

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 14.00 น. ที่ห้องทำแผลฉีดยา

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (Walk in)

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร

โรงพยาบาลสิรินธร (Walk in / QueQ)

ให้บริการวันศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (Walk in)

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2

โรงพยาบาลคลองสามวา (Walk in / QueQ)

ให้บริการวันพุธ-ศุกร์ เวลา 13.00 – 14.00 น. ที่อาคารผู้ป่วยนอก