วงการธุรกิจอาลัย…คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถึงแก่กรรมด้วยความสงบกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยา นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่มไทยเบฟ มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทย เสียชีวิตลงด้วยความสงบ เมื่อเวลา 01.24 น. วันที่ 17 มีนาคม 2566 ด้วยวัย 80 ปี หลังเข้ารับการรักษาจากโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาฯ มาสักพักใหญ่ สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17.30 น. ที่ศาลา กลางน้ำ วัดเทพศิรินทร์

สำหรับ ประวัติของคุณหญิงวรรณาสำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี จากพณิชยการราชดำเนิน และได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันชั้นการศึกษานำถึง 8 แห่ง

ทางด้านธุรกิจคุณหญิงวรรณา ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการกลุ่มไทยเบฟ รองประธานกรรมการบริหาร แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทในเครือทีซีซี กรุ๊ป (TCC Group) ที่เริ่มต้นพัฒนากิจการจากเล็กสู่ใหญ่ จากการขายสินค้าให้โรงงานสุรา พัฒนามาสู่การเป็นเจ้าของโรงงานสุรา จนได้รับสัมปทานโรงงานสุราทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ยุคการค้าสุราเสรี ได้ประมูลโรงกลั่นสุราในนามกลุ่มแสงโสม และได้ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น เบียร์ แอลกอฮอลล์ น้ำตาล บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ตลอดจนได้เข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในกลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล กลุ่มนอร์ธปาร์ค กลุ่มพันธ์ทิพย์ กลุ่มเกษตร รวมทั้งได้เข้าลงทุนในกิจการของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ เช่น กลุ่มเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และกลุ่มอาคเนย์ประกันภัย ประกันชีวิต เป็นต้น

คุณหญิงวรรณา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการด้านสาธารณกุศลต่าง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติอีกมากมาย นับเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป

สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  โดยในเวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ เวลา 17.30 น. พระราชทานน้ำหลวงและเวลา 18.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จากนั้นจะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม  เวลา 19.00 น.จนถึง วันที่ 23 มีนาคม 2566 จากนั้นในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.-21.00 น. จะมีพิธีกงเต็ก วันที่ 25 มีนาคม  2566 จะทำพิธีคำนับศพ