ลาซาด้า เข้าพบ อย.ขอรับคำแนะนำเพื่อขายสินค้าและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  • แจ้งให้ทำระบบจัดทำระบบคัดกรอง-ตรวจสอบ
  • ข้อความโฆษณาของร้านค้าในแพลตฟอร์มตนเอง
  • ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนเผยแพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทาง อี-มาร์เก็ตเพลส สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินคดี บริษัท อี-มาร์เก็ตเพลส และร้านค้าที่กระทำผิดกว่า 1,000 ราย ในวันนี้ (31 พฤษภาคม 2566) ดร.วีรพงศ์ โก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาซาด้า จำกัด ขอเข้าพบ เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอรับคำแนะนำการจัดการ ร้านค้า/สินค้า และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย

เภสัชกรวีระชัย  กล่าวว่า อย. ได้แจ้งให้   ลาซาด้า   จัดทำระบบคัดกรอง/ตรวจสอบ ข้อความโฆษณาของร้านค้าในแพลตฟอร์มตนเองให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนเผยแพร่สู่ผู้ใช้บริการ ห้ามร้านค้าขายยาอันตราย/ยาควบคุมพิเศษ พร้อมชักชวนภาคธุรกิจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค จะทำให้กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ อย. จะยังคงดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทาง อี-มาร์เก็ตเพลส อย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดต่อไป