ร่วมใจพิชิตโควิด-19 สภากาชาด ปล่อยคาราวานรถ ขนอุปกรณ์การแพทย์ ส่งมอบโรงพยาบาลทั่วประเทศ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานโครงการอาสาร่วมใจ สู้ภัยโควิด สภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมสนับสนุน ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวาน อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิดโดยสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกัน PPE เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล 2 เครื่อง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งในคาราวานยังนำเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วย 

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ในการปล่อยขบวนคาราวานนั้น ลอตแรกจะส่งไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย.สงขลา.สตูล.ปัตตานี.ยะลา และ .นราธิวาส เนื่องจากพบว่า มีผู้ป่วยจำนวนมากและกำลังมีประชาชนไทยที่จะเดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน ต่อจากนั้นจะทยอย ส่งไปให้ครบทุกภูมิภาค ซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการมาตั้งแต่เม..2563 ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตสาธารณะกุศล ร่วม 30 ล้านบาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์ กว่า 100,000 รายการ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการของทุกหน่วยงานในสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ สำหรับของที่มีผู้บริจาคมาได้ทำการตรวจสอบคุณภาพจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนส่งมอบเพื่อการใช้งานในสถานที่และสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใย มีพระราชประสงค์ให้สภากาชาดไทย ช่วยดูแลบุคคลากรทางการแพทย์ ที่มีไม่มากและกำลังทำงานหนัก เพื่อให้มีกำลังในการดูแลคนไทย 

สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยังสามารถร่วมบริจาคได้ที่สภากาชาดไทย เพื่อนำส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศต่อไป