ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มออนไลน์ เริ่ม 14 มิ.ย.นี้ จ่อนำเข้าเพิ่มอีก 5-6 ล้านโดส

  • ล็อตแรกมาถึง 1 ล้านโดส
  • คาดฉีดกระตุ้นภูมิเข็ม 3 ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้สัมภาษณ์ผ่านไลฟ์เฟซบุ๊ก Suthichai Yoon ถึงวัคซีนซิโนฟาร์ม ว่า ราคาเข็มละ 888 บาท การกระจายแบ่งเป็นระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ขึ้นอยู่กับความพร้อมการกระจายวัคซีนกับการฉีดวัคซีน และสมดุลวัคซีนอื่น ๆ ระยะที่ 1 อ้างอิงแนวปฏิบัติของ ศบค.ว่าชิโนฟาร์มจะเป็นวัคซีนตัวเลือก

ซึ่งทางบริษัท ห้างร้าน กลุ่มบุคคล สามารถหาไปฉีดได้ โดยฉีดที่สถานบริการต่าง ๆ หลักการคือลงทะเบียนจองผ่านออนไลน์ และขอให้สละ 10% ให้ราชวิทยาลัยฯ ฉีดกับกลุ่มคนที่จำเป็นแต่วัคซีนหลักยังไปไม่ถึง เช่น กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนที่กำลังเปิดเทอม และพ่อค้า แม่ค้าริมถนนที่สัมผัสผู้คนจำนวนมาก

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า จะเปิดระบบจองออนไลน์ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ คนที่ส่งจดหมายมาก่อนหน้านี้ ก็เพียงรับฟังจะได้รับรู้ความต้องการคร่าว ๆ แต่ต้องเป็นไปตามระบบ เมื่อจองเข้ามามีคณะกรรมการบริหารวัคซีน มีกติกาพิจารณาประมาณ 4 นโยบายหลัก ๆ

เช่น บริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ สำคัญอย่างไรในความมั่นคงของสังคมและเศรษฐกิจ มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อมากน้อยแค่ไหน และจะสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมหรือไม่ จะมีคะแนนว่าจะพิจารณาให้คนไหนก่อน แบ่งเป็นกลุ่มๆ หากบริษัทใหญ่มากเราก็ไม่ได้ให้เยอะที่เดียว ไม่เช่นนั้นหมด ครั้งแรกจะพยายามกระจายให้ได้มากที่สุด

ส่วนสภาอุตสาหกรรมที่บอกจองไว้ 3 แสนโดสนั้น เขาก็ต้องแบ่งบริษัทมา จะพิจารณาลักษณะของธุรกิจกิจกรรม ช่วงแรกขอย้ำเราจะกระจาย การนำไปที่บริษัทเดียวใหญ่ ๆ คงไม่ถูกต้อง

ศ.นพ.นิธิ กล่าวด้วยว่า วัคซีนล็อตแรกจะเข้ามาถึง 20-21 มิ.ย.นี้ ประมาณ 1 ล้านโดส และส่งให้กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ตรวจล็อตรีลีสต์ใช้เวลา 2-3 วัน ก่อนจะกระจาย โดยย้ำว่าการฉีดให้บุคคลต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ให้หน่วยงานที่ซื้อวัคซีนไปเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ รวมถึงค่าฉีดด้วย อย่างไรก็ตามในจำนวน 1 ล้านโดสระยะแรก จะเก็บไว้ 3-4 พันโดส เพื่อตรวจและดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่

ส่วนแผนระยะต่อไปคือช่วง 2-3 เดือนนี้ ที่วัคซีนหลักมาได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย วัคซีนซิโนฟาร์มจะมาอีกประมาณ 5 -6 ล้านโดส ทยอยมาทุก 10 วัน ขณะเดียวกัน ราชวิทยาลัยฯ ยังพิจารณาไปถึงการศึกษาวัคซีนที่จะฉีดกระตุ้นภูมิเข็ม 3 ด้วยในปลายปีหรือต้นปีหน้า ว่าจะใช้ตัวเดิมหรือตัวใหม่ รวมถึงวัคซีนเพื่อรองรับการกลายพันธุ์ด้วย