รักษ์โลก! รฟม. จับมือมูลนิธิกระจกเงา เปิดจุดรับขยะพลาสติกเพื่อสนับสนุนโครงการชรารีไซเคิล

วันนี้ (25 ..66) นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนางชุตินาถ  กาญจนกุล รองผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา ได้ร่วมกันเปิดจุดรับขยะพลาสติก เพื่อสนับสนุนโครงการชรารีไซเคิล (Re – Life Recycle) ของมูลนิธิกระจกเงา บริเวณอาคารจอดแล้วจร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล(MRT สายสีน้ำเงินสถานีลาดพร้าว โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการคัดแยกขยะโดยคนชราหรือคนไร้บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนชราและคนไร้บ้าน

นอกจากนี้ รฟมยังจัดให้มีจุดรับบริจาคอีก 1 จุด  บริเวณอาคารจรแล้วจร รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม(MRT สายสีม่วงสถานีแยกนนทบุรี 1 ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร และประชาชนทั่วไปสามารถนำขยะพลาสติกมาร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟมได้ที่www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟมโทร. 0 2716 4044