รองปธน.สหรัฐฯย้ำจุดยืนร่วมมือเอเปก

  • เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค
  • ยืนยัน “ไบเดน” ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก
  • นุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศกำลังพัฒนา

นางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กล่าวปาฐกถาภายบในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนเอเปก APEC CEO Summit 2022 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.65 โดยย้ำถึงพันธสัญญาของสหรัฐฯ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความเป็นหุ้นส่วนอย่างทั่วถึงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก สหรัฐฯ มี พันธสัญญาทางเศรษฐกิจที่ยืนยงต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก โดยจะคงอยู่ยาวนานไม่เพียงแค่หลายปี แต่จะยาวนานไปอีกหลายทศวรรษ และสหรัฐฯ จะไม่ห่างหายไปไหน 

รัฐบาลภายใต้การนำของนายโจ ไบเดน ได้ริเริ่มแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ หลายประการ หนึ่งในนั้นคือ ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐฯ ซึ่งประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ประกาศยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนก.พ.65 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม ความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน พลังงานที่สะอาด และการต่อต้านคอร์รัปชั่น นอกจากนี้สหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจดิจิทัล อีคอมเมิร์ส และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

นางแฮร์ริส ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา พร้อมกับเรียกร้องให้ภาคเอกชนช่วยกันสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ทั้งนี้ ประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก จะได้รับประโยชน์จาก กฎหมายว่าด้วยชิปส์และวิทยาศาสตร์ และกฎหมายว่าด้วยการลดเงินเฟ้อ (เพราะความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ย่อมส่งผลดีต่อทั้งภูมิภาค รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดมั่นในความพยายามที่จะเพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการเคลื่อนย้ายทุนอยางเสรี